„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно в района на кв. Бистрец, днес 08.07.2022г. до отстраняване на аварията.