„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването е спряно днес 20.02.2024г. в района на ул.”Димитраки Хаджитошев” до отстраняване на аварията.