“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес  21.04.2022г. от 9:00 часа до 12:00 часа в района Стария пазар.