Дейностите по реконструкцията и рехабилитацията на ул. „Хан Аспарух” от обект „Ремонт на улична мрежа на територията на гр. Козлодуй, област Враца”, вървят към своя край.

До момента са поставени бордюрите и е положен изравняващ пласт асфалтобетон по ул. „Хан Аспарух”, южно от СУ „Христо Ботев” до ул. „Тодор Каблешков” и улицата непосредствено пред училището.

Следва да бъдат оформени шахтите в горецитираните участъци и да се положи втори износващ пласт асфалтобетон.

Предстои изграждане и асфалтиране на паркинга и пространството около блок 61.

Общо ще бъдат асфалтирани 15 600 кв. м.

Изпълнители на обекта са „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, гр. София.