86 000 бюлетини за предстоящите на 11 юли 2021 г. избори за народни представители пристигнаха в Областна администрация Видин.

Те бяха получени от двама упълномощени представители на РИК-Видин и двама оправомощени служители от Областна администрация Видин от „Печатница на БНБ“ АД.

С това количество се подсигурява вота в избирателните секции на територията на областта.

Бюлетините се съхраняват в специално определено за целта помещение в сградата на Областна администрация Видин, оборудвано със СОТ.

До предаването им на секционните избирателни комисии е осигурена и 24-часова денонощна физическа охрана от служители на ОД на МВР – Видин.

На 05.07.2021г. бяха доставени окончателните избирателни списъци, които своевременно се предават на упълномощени представители на общините.