На 14 май на паркинга пред сградата на Община Козлодуй беше разположен Мобилен пункт за опасни отпадъци.

В часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. гражданите на община Козлодуй успяха да предадат 48 кг опасни отпадъци от своите домакинства, а именно: 2 кг луминисцентни тръби, 28 кг бои, мастила и лепила, 9 кг перилни и почистващи смеси, 9 кг лекарствени продукти.

Общинска администрация благодари на всички граждани, дали своя принос за опазването на околната среда.

Следващото посещение на Мобилния пункт ще бъде на 03.10.2024 година.