На 5 октомври на паркинга пред сградата на Община Козлодуй беше разположен Мобилен пункт за опасни отпадъци.

В часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. гражданите на община Козлодуй успяха да предадат 40,700 кг опасни отпадъци от своите домакинства, а именно: 1 кг – киселини, 7,700 кг – луминисцентни лампи, 23,600 кг – бои, мастила и лепила, 8,400 кг – лекарствени продукти.

Общинска администрация благодари на всички граждани, дали своя принос за опазването на околната среда.

Следващото посещение на Мобилния пункт ще е през пролетта на 2022 година.