Проведе се последната за тази година среща на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, в размер на 600 лв.

През тази година Община Козлодуй е подпомогнала финансово общо 90 лица и семейства. Средствата се отпускат съгласно Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, приет с решение на Общински съвет.

Следващото заседание на Комисията за разглеждане на документи ще се състои през 2022 г.

генерал агрохимикали

Кандидатстването може да се извърши чрез подаване на заявление до кмета на общината, по образец, в Центъра за административно обслужване на Община Козлодуй, на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13. Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.

Обект на финансиране са както самотни родители, така и семейства, при които поне единият от двойката е жител на общината не по-малко от 1 година.

Важни условия при кандидатстването са: родителите/осиновителите да имат навършени 18 г. към датата на раждането или осиновяването; да нямат просрочени задължения към Община Козлодуй към момента на подаване на заявлението.

Правилникът действа на територията на община Козлодуй от началото на 2019-та година. От тогава до момента общо 279 родители/осиновители са били oдобрени за еднократната помощ в размер на 600 лв.