3 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект и строителство на нов мост по път III-103 Роман – Мездра в с. Горна Кремена. Офертите са на:

„ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА ООД“ ООД;
ДЗЗД „Кремена Билд“ с участници: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „БГ ЛЕНД КО“ АД;
„ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД.

Третокласният път е пряка връзка между областите Ловеч и Враца.

Срокът за изпълнение на поръчката е 120 дни. Проектантските работи е предвидено да се изпълнят за 60 дни. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности. Прогнозният срок за реализиране на строителните работи е 60 дни.

Съществуващият мост е зидано сводово съоръжение с устои от каменна зидария, а връхната му конструкция е с множество пукнатини и разрушения по зидания свод. Планирано е разрушаване на съществуващото съоръжение и изграждането на ново.