Близо 3 000 проверки са извършили служители на „Северозападно държавно предприятие“ Враца през месец декември 2022г в държавните горски територии.

448 са проверените обекти за добив на дървесина, а превозните средства, преминали през инспектиращи мобилни екипи, са 704.

Ловците и рибарите, станали обект на проверка са съответно 1 431 и 11 човека.

Отделно са били проверени 377 други лица, които са извършвали различни дейности в горските терени.

За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са връчили 80 акта по Закона за
горите. Конфискувани са 58 пространствени куб. м. дърва за огрев, седем превозни средства, 17 каруци и 4 моторни триона.