През изминалата седмица се проведе среща на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, в размер на 600 лв.

Средствата са отпуснати съгласно Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, приет с решение на Общински съвет.

Следващото заседание на Комисията за разглеждане на документи ще се състои през месец декември. Кандидатстването може да се извърши чрез подаване на Заявление до кмета на общината, по образец, в Центъра за административно обслужване на Община Козлодуй на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13. Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.

Обект на финансиране са както самотни родители, така и семейства, при които поне единият от двойката е жител на общината не по-малко от 1 година. Важни условия при кандидатстването са: родителите/осиновителите да имат навършени 18 г. към датата на раждането или осиновяването; да нямат просрочени задължения към Община Козлодуй към момента на подаване на заявлението.

Финансирането по този Правилник ще подпомогне младите семейства, както и раждаемостта в община Козлодуй, ще стимулира отговорното родителство и ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в Програмата за управление на Община Козлодуй за периода 2019-2023 г.

Правилникът действа на територията на община Козлодуй от началото на 2019-та година. От тогава до момента общо 245 родители/осиновители са получили еднократната помощ в размер на 600 лв. Само през 2020 г. средства са получили 108 родители/осиновители.