Община Мездра стартира от днес предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от Covid-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

От 8 февруари до 27 април 2021 г., включително, всеки работен ден 200 уязвими лица от общината ще получават топъл обяд – супа, основно ястие, половин хляб и веднъж седмично десерт.

Храната ще се приготвя в кухнята-майка на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – гр. Мездра и ще доставя до домовете на потребителите.

За целта към Общинския център за социални услуги и дейности е разкрито специално звено, което включва счетоводител, помощник-готвач, работник кухня и шофьор, информираха от отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра.

27 от потребителите на социалната услуга са от гр. Мездра, а останалите 173-ма – от следните съставни села на общината: Лик – 43-ма, Моравица – 23-ма, Зверино – 15, Лютидол – 14, Ослен Криводол – 13, Брусен – 12, Горна Кремена – 9, Типченица – 6, Дърманци и Ребърково – по 5-ма, Крета – 4, Кален, Крапец, Очиндол, Руска Бела и Царевец – по 3-ма, Върбешница, Горна Бешовица и Цаконица – по 2-ма, Злидол, Лютиброд и Старо село – по 1.

В периода на подаване на заявления 418 лица са заявили желание да ползват тази услуга. От тях 329 са одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Мездра като допустими по процедурата.

В периода на подбор са починали двама кандидати, 200 са класирани (колкото е капацитетът на кухнята), а останалите 127 остават резерва за включване на мястото на потребители, отпаднали по време на предоставяне на услугата.

В продължение на 56 работни дни с топъл обяд ще бъдат подкрепени лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

А така също лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Бюджетът на проекта е 30 240 лв. Средствата ще бъдат възстановени по механизма на Европейската комисия REACT-EU, уточняват от Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – Агенцията за социално подпомагане.