На 21 май се проведе заседание на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, в размер на 600 лв.

Средствата се отпускат съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, приет с Решение № 589/21.01.2019 г. на Общински съвет – Козлодуй.

Кандидатстването може да се извърши чрез подаване на Заявление до кмета на общината, по образец, в Центъра за административно обслужване на Община Козлодуй на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13. Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.

Обект на финансиране са както самотни родители, така и семейства, при които поне единият от двойката е жител на общината не по-малко от 1 година.

Важни условия при кандидатстването са: родителите/осиновителите да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването; да нямат просрочени задължения към Община Козлодуй към момента на подаване на заявлението.

На официалната страница на Община Козлодуй можете да се запознаете с Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй в раздел „Общински съвет”, в подраздел „Нормативни актове на Общински съвет – Правилници на Общински съвет”.

Следващото заседание на Комисията за разглеждане на документи ще се състои през месец юли.