В началото на седмицата се проведе заседание на Комисията за подпомагане с еднократна финансова помощ за новородено дете, в размер на 600 лв.

Средствата се отпускат съгласно Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, приет с решение на Общински съвет.

Кандидатстването може да се извърши чрез подаване на Заявление до кмета на общината, по образец, в Центъра за административно обслужване на Община Козлодуй на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13. Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.

Обект на финансиране са както самотни родители, така и семейства, при които поне единият от двойката е жител на общината не по-малко от 1 година. Важни условия при кандидатстването са: родителите/осиновителите да имат навършени 18 г. към датата на раждането или осиновяването; да нямат просрочени задължения към Община Козлодуй към момента на подаване на заявлението.

Финансирането по този Правилник подпомага младите семейства, както и раждаемостта в община Козлодуй, стимулира отговорното родителство и допринася за изпълнение на целите, заложени в Програмата за управление на Община Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.

От началото на годината са одобрени общо 95 семейства.