На проведеното днес заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата беше представен Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за периода 01.01.2023 г. до 30.03.2023 г.

Заседанието беше открито и ръководено от областният управител Георги Митов и присъстваха представители на общинските администрации, на териториалните звена на изпълнителната власт и експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

За степента на изпълнение на заложените в Плана за действие мерки за намаляване на пътния травматизъм за първото тримесечие, които включват периодични проверки за състоянието на пътната маркировка и знаци, реализиране на различни инфраструктурни проекти, осъществяване на постоянен контрол за спазване правилата за движение по пътищата, докладваха представителите на общините.

Представителят на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца запозна членовете с Анализа на пътнотранспортната обстановка на територията на областта.

На територията на ОД на МВР – Враца за периода 01.01.2023 г. до 30.03.2023 г. са регистриране общо 164 ПТП, от които 133 с материални щети, което е с 12 повече от регистрираните за същия период на миналата година, 31 са тежките произшествия, с петима убити и 48 леко и тежко ранени граждани, които също бележат ръст с 11 броя спрямо миналогодишния период.

По дни от седмицата, най-авариен е бил четвъртък, когато са настъпили общо 25 броя ПТП с двама убити и единадесет ранени граждани. Във вторник са реализирани 26 броя ПТП с двама убити и осем ранени граждани.

105 са ПТП в светлата част на денонощието, при които има 28 леко и тежко ранени. През тъмната част на денонощието са настъпили общо 59 броя ПТП, при които са убити пет и ранени 20 граждани.

По клас на пътя, в населените места и по общинската пътна мрежа има общо 99 ПТП с 24 ранени. По второкласната пътна мрежа са регистрирани общо 19 ПТП, като при тях са убити двама и ранени десет граждани. По третокласната пътна мрежа, общият брой на настъпилите ПТП са 12 броя, като са убити 2-ма и ранени 10.

Като основна причина за възникване на произшествията остава несъобразената с пътните условия скорост общо 52 произшествия, като при тях са загинали 4-ма и са ранени 21 граждани.

Резултатите от административно наказателната дейност от сектор „Пътна полиция“ и Районни управления при ОД на МВР – Враца, са както следва: съставени са 1642 броя актове и са наложени 14 384глоби с фиш, от тях 7208 броя за превишена скорост.