Oбщина Мездра приключи поставянето на 130 кафяви контейнери с вместимост 1,1 куб. м в гр. Мездра и в съставните села на общината. 98 от тях са предназначени за разделно събиране на зелени и на градински отпадъци, а останалите 32 – за разделно събиране на хранителни и на кухненски (биоразградими) отпадъци. Контейнерите ще бъдат обслужвани от специализиран сметоизвозен автомобил, предназначен за събиране на биоотпадъци.

Разполагането на новите съдове е част от дейностите по Проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и пореден етап от изграждането на система за разделно събиране на зелени и на биоразградими отпадъци на територията на община Мездра.

За удобство на гражданите върху контейнерите са залепени информационни стикери, които указват какъв тип отпадъци могат да бъдат събирани в тях.

Контейнерите за зелени и градински отпадъци са предназначени за събиране на трева, листа, цветя, дървесни изрезки и храсти (окосена трева, плевели, градински резитби, малки клони с дължина до 75 см и диаметър 7,5 см).

Внимание: Не изхвърляйте в контейнерите за зелени отпадъци строителни отпадъци, хранителни отпадъци, смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки, пластмаса, стиропор, стъкло, текстил, кожа, фолио, гума, опасни отпадъци!

Контейнерите за и кухненски (биоразградими) отпадъци са предназначени за събиране на всички остатъци от храна (вкл. месо, кости, утайка от кафе, хартиени кърпи и др.), плодове и зеленчуци, месо и кости (както варени, така и сурови), риба и морски дарове (с изкл. на твърди черупки като напр. черупки от стриди), яйца и яйчени черупки, всички хлебни изделия, ориз, паста, зърнени храни и юфка, насипни чаени листа и утайка от кафе и чай (с изключение на пакетчета чай и кафе на шушулки), супи, сосове, развалена храна, използвана хартия, хартиени кърпи, салфетки, хартиени торби, вестници, кърпички, клечки за зъби, шишчета, замърсена с храна хартия.

Внимание: Не изхвърляйте в контейнерите за биоразградими отпадъци строителни отпадъци, опасни отпадъци, смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки, пластмаса, стиропор, стъкло, текстил, кожа, фолио, гума!

Община Мездра призовава гражданите да изхвърлят в кафявите контейнери само посочените видове отпадъци, но не и строителни и смесени битови отпадъци, текстил, гума, кожа и др.!