През изминалата седмица, от 26 април до 29 април, в навечерието на светлите Великденски празници, се проведе Алея на доброто.

Благотворителният базар се осъществи като всяка институция организира на територията си щанд, на който да представи свои сувенири и подаръци. Всеки гражданин имаше възможност да посети читалище, училище, детска градина или социална услуга и да избере ръчно изработено изделие, с което да зарадва близките си по повод празниците. Участниците ще направят добро, като ще дарят спечелените средства или ще ги използват за нуждите си.

12 институции се включиха в благотворителния базар, а именно:

ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй – Събраните средства са 1 050 лв., които ще бъдат използвани за обогатяване дидактичната база на групите.
ДГ „Радост”, гр. Козлодуй – Събраните средства са 700 лв., с които ще се закупят фото пердета в два сезона (пролет и зима) за салона на детската градина, в който се провеждат празници.
ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй – Събраните средства са 603 лв., с които ще се закупи оборудване за еко кабинет.
ДГ „Мир” – Събраните средства са 1 100 лв., които ще бъдат използвани за закупуване на играчки и дидактични материали за групите в градината.
ДГ „Радост”, с. Гложене – Събраните средства са 170 лв., които ще бъдат използвани за подобряване на материалната база и закупуване на дидактични материали за детската градина.
ДГ „Първи юни”, с. Бутан – Събраните средства са 160 лв., които ще бъдат използвани за закупуване на играчки за децата в детската градина.
СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй – Събраните средства са 500 лв., които ще се използват за закупуване на спално бельо за децата от „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”, гр. Монтана и спортни пособия за децата от „Център за настаняване от семеен тип”, с. Бърдарски геран.
СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй – Събраните средства са 460 лв., които ще се използват за закупуване на образователни игри за групите за целодневна организация в начален етап и за обновяване на интериора на входа на училището.
ПГЯЕ „Игор Курчатов” – Събраните средства са 165 лв., които ще се използват за закупуване на подаръци на деца в нужда.
ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, – Събраните средства са 115 лв., които ще се използват за закупуване на занимателни и образователни игри, топки и др. за учениците.
ОУ „Христо Ботев, с. Гложене – Събраните средства са 136 лв., които ще се използват за закупуване на награди за ученици, участващи активно в дейностите на училището.
„Център за социална рехабилитация и интеграция”, с. Бутан – Събраните средства са 74 лв., които ще се използват за осигуряване на транспорт при реализиране на дейности с потребителите на социалната услуга.

През 2019 година за пръв път, по инициатива на кмета на общината Маринела Николова, Община Козлодуй организира Алея на доброто.

Пешеходната зона в центъра на града беше изпълнена с детски смях и усмихнати хора.

Инициативата включваше благотворителен базар и забавления за децата (украсяване и рисуване на декоративни яйца с различен размер).

В мероприятието активно участие взеха редица институции, а на базара се предлагаха ръчно изработени тематични сувенири, картички, венчета, картини, сладкиши, питки и др. Всяка от участващите институции имаше възможността със спечелените средства да направи добро или да ги използва за нуждите си.

Община Козлодуй благодари на всички, включили се тази година във Великденския празник – Алея на доброто.