Областният управител Малина Николова откри Публично събитие на тема “Нов поглед върху богатото културно наследство на Европа – културните връзки между България, Румъния и Словакия “. Инициативата е в изпълнение на дейностите по Работна програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. На събитието присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, общински съветници, кметове на кметства, директори на институции, ученици и граждани на Враца.

„Днешната международна партньорска инициатива е трибуна за представяне пред обществеността на област Враца на богатото културно-историческо наследство на Румъния и Словакия чрез нашите дългогодишни приятели от Долж и Нитра. Тази година, бележим 11 години от създадените през 2007 година приятелски отношения между Областна администрация – Враца и Окръжен съвет – Долж и 10 години от подписване на Меморандум за приятелски отношения през 2008 година между нашата областна администрация и Автономна област – Нитра“, отбеляза при откриването на форума областният управител Малина Николова.

Тя представи успешно реализираните проекти с Окръжен съвет – Долж  и подчерта значението на деловите и бизнес контакти с област Нитра.

„С Окръжен съвет – Долж реализирахме успешно съвместни проекти по Трансгранично сътрудничество и създадохме „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона“ и  „Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“.

Новите проекти, по които работим по Програма Интеррег V-A Румъния – България се изпълняват съвместно с две от общините в областта. Това са Община Враца , с която реализираме проект „Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации в региона Долж-Враца“ и с Община Козлодуй  по „Координация и подкрепа на модернизацията на публичните здравни услуги в Долж – Враца“. Радвам се, че с моите колеги, в последните години успяхме и осъществихме делови и бизнес визити на ежегодния Агрокомплекс в Нитра, които задълбочават социалното и икономическото развитие на двете държави и представят качествената продукция на бизнеса от двете страни“, допълни Малина Николова.

Областният управител на Враца изрази увереността си, че съвместната инициатива постига реална промяна в начина, по който се възприема, опазва и популяризира културното наследство на страните.

Представителите на Румънската и Словашката делегации г-жа Дана Витан – съветник в Окръжен съвет – Долж и г-н Мартин Чая – началник отдел в Автономна област Нитра приветстваха участниците в публичното събитие и представиха културно-историческото наследство на страните си.

Събитието завърши с концерт на Представителен танцов състав „Хемус“ към Община Враца, Детски танцов състав „Радост“ към Център за подкрепа на личностното развитие „ЦРД“ – Враца и квартет „Чарити“ .

Официалната визита на делегациите в област Враца продължи  с посещение на Регионален исторически музей и Етнографски комплекс „Св. Софроний Врачански“, където се запознаха с хилядолетната история и богатството на българската култура и обичаи.