В заседателната зала на Община Козлодуй се състоя среща със студенти, 2-ри курс, от Университета за архитектура, строителство и геодезия, гр. София, специалност “Урбанизъм”. На срещата присъстваха заместник-кметът на община Козлодуй, инж. Весела Вълкова, и главният архитект на Община Бяла Слатина – арх. Червеняшки.

Студентите бяха съпроводени от д-р арх. урб. Жана Стойчева, ръководител катедра „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство” и доц. д-р арх. Георги Бояров – ръководител дисциплина „Проект за градско развитие”. Начинанието е по идея на г-жа Стойчева и г-н Бояров. Целта на посещението бе разработването на проект от страна на студентите в рамките на учебната дисциплина „Проект за градско развитие”. Въз основа на преподавателските методически указания студентите разработват проектите си за община Козлодуй и град Козлодуй. Арх. Червеняшки и инж. Вълкова запознаха присъстващите с развитието на Козлодуй, управлението на общинската администрация и по-специално работата на Дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности”.

Бе проведена свободна дискусия с участието на преподавателският екип, студентите и представителите на общинска администрация, Козлодуй. В заключение студентите по екипи подробно представиха своите работни проекти по темата на инж. Вълкова и арх. Червеняшки, като задаваха въпроси, с оглед допълване и обогатяване на разработките си. След проведената среща студентите и техните преподаватели направиха оглед на централна градска част и други значими исторически и туристически обекти на територията на града.

По инициатива на арх. Бояров и зам.-кметът, г-жа Вълкова тази работна среща ще се превърне в традиционна и ще се провежда ежегодно. Зароди се идея за подписване на двустранен меморандум между Факултета по Архитектура към УАСГ и Община Козлодуй за провеждане на студентски практикум и разработка на конкретни технически проекти, свързани с устойчивото развитие на градската среда в Козлодуй, както и съдействие с катедра „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство” за направата на фито-санитарна оценка на съществуващата растителност и работни проекти по градоустройство на обществени зони.