От утре 07.11.2018г., “Топлофикация-Враца” ЕАД започва поетапно пускане на отоплението за сезон 2018/2019г. С оглед на влошените метеорологични словия и неблагоприятната прогноза за следващите дни пускането на топлото ще става съобразно нормативната уредба, като топлоподаване ще бъде осигурено  първо в детските, болничните заведения и училищата. След това на битовите абонати и стопанските учреждения.