Община Берковица продължава акцията за премахване на стари и изоставени автомобили. До момента са намерени и уведомени по надлежния ред 56 собственици на изоставени автомобили, които са получили официални предупреждения от Община Берковица за премахване на неправилно спрените, паркирани и/или изоставени МПС-та. От тях 34 броя автомобили са премахнати от местоположението си.  Постоянната комисия, сформирана със заповед на кмета инж. Милчо Доцов, е установила този месец още 20 изоставени автомобила. След изясняване на собствеността им от РУ на МВР-Берковица, предстои собствениците да получат стикери-предписания за преместването им.  За три неправилно спрените, паркирани и/или изоставени МПС-та има издадена заповед за принудително преместване.

Спрямо собствениците, които не са изпълнили предписанието, ОбА-Берковица предприема действия по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица и Закона за административните нарушения и наказания.

Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат необходимите действия с цел спазване на законите и наредбите и подобряване реда и чистотата в населените места. Акцията за премахване на стари и изоставени автомобили продължава.