Враца е домакин на регионален форум „Книгата е моята светлина“, организиран от Центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Събитието бе открито от кмета Калин Каменов. „Огромна чест е, че Враца е домакин на толкова социално значим форум, на който ще се обсъдят начините за създаване на по-гъвкава социална и образователна система. Вярвам, че с общи усилия ще направим една достъпна среда за хората в неравностойно положение, която да отговаря на съвременните изисквания. Малка, но съществена крачка на местната администрация в тази посока, са проектите за образователната инфраструктура. Пожелавам успешна и ползотворна дискусия!“ – каза кметът Каменов при откриването на форума. Програмата продължи с презентация на проф. дпн Владимир Радулов на тема „Партньорството между ресурсния и масовия учител в академичното обучение“. В рамките на срещата ще бъдат дискутирани успешни модели и практики на работата с децата и учениците с нарушено зрение.   Участие в регионалния форум взеха още: народният представител Красимир Богданов, директорът на Центъра за подкрепа на приобщаващото образование – Галина Статкова, проф. д-р Мира Цветкова, представители на Регионални центрове от страната, експерти от  Регионалното управление на образованието, преподаватели в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, директори на детски и учебни заведения от региона, представители на неправителствения сектор, родители и ученици.