С цел осигуряване на по-безопасно и комфортно пътуване на учениците и недопускане на нарушаване на учебните занятия, имайки предвид големия брой пътуващи ученици и отдалечеността на населените места от гр. Бяла Слатина,  кметът на общината – инж. Иво Цветков, успя да издейства от Министерството на образованието и науката още един училищен автобус. Така превозните средства, които обезпечават превозването на 650 ученика и 10 деца от детските градини на територията на общината стават 9. С новата придобивка  ще се облекчи значително организацията на дейността по осигуряване на транспорта на пътуващите до средищните училища и детските заведения деца и ученици.

В община Бяла Слатина има 15 населени места, в които функционират 12 училища и 5 детски заведения, като само в 5 населени места, извън гр. Бяла Слатина има училища. Право на безплатен транспорт имат и учениците, които пътуват ежедневно до най- близкото училище в друго населено място, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в което живее ученикът. Това са училищата ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ със 178 ученика, ПГО „Е.Багряна“ със 104 ученика, СУ „ВV Левски“ гр. Б. Слатина и СУ „Хр. Ботев“ с. Габаре.