Стартът на “Детска полицейска академия в училище” – гр. Бойчиновци бе даден вчера. За втори път училище от територията на община Бойчиновци съвместно с общината и районното управление на полицията в Монтана си партнират в изпълнение на “Детско полицейско управление”. РУ-Монтана, СУ “Васил Левски”, гр.Бойчиновци и община Бойчиновци сключиха споразумение за сътрудничество в създаването и реализирането на Детско полицейско управление на територията на училището. Поетите ангажименти от трите страни включват предоставяне на логистична, организационна, административна и методическа помощ за осъществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности. Община Бойчиновци ще съдейства за изпълнението на заложените в програмата мероприятия. Срокът за изпълнение на споразумението е 2 години.