„Изключително ми е приятно, че сме заедно отново и честно казано, това, което виждам като подобрения в Крива бара, много ме радва. Имате нова визия на площада, нова автобусна спирка, за да е удобно на децата, почистено и приветливо е – много съм доволна”. С тези думи г-жа Маринела Николова откри в с. Крива бара поредната от изнесените срещи с граждани. Едно от желанията на двамата кметове, Маринела Николова и Илиян Иванов, е да се поправят тротоарните плочки в центъра на селото: „Ще изпратим наш служител да направи количествено стойностна сметка, за да видим колко средства ще са ни необходими и, при възможност, да се заложат в бюджета за следващата година”, каза г-жа Николова. Тя информира жителите на селото, че през 2019 г. е предвидено видео наблюдение, което ще бъде монтирано в четирите населени места /Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара/, както и ще бъде подменена част от осветителната улична мрежа, благодарение на АЕЦ „Козлодуй”.

Един от въпросите, които бяха зададени, бе свързан с използване на сградата на детската градина. „За момента няма подходяща програма, по която да кандидатстваме и да обновим сградата. Имаме идеи или за кухня за възрастни и самотно живеещи хора или за защитено жилище да използваме сградата, но изчакваме подходящо финансиране”, каза Маринела Николова. На срещата бяха поставени проблеми като: дейността на местния пенсионерски клуб, преминаването на животни през пътното платно и това, че погазват тревата в детската площадка.

„Самото село е толкова преобразено, че никога не е изглеждало така. Гробището изглежда много добре, почистен е районът на бившия лагер, има нова спортна площадка”, сподели една госпожа от присъстващите. Останалите жители я подкрепиха, като допълниха, че са много доволни от това, което прави кметът на селото, Илиян Иванов, и че го подкрепят изцяло. „Вие двамата се конкурирате кой по-хубави подобрения да направи за Козлодуй и за Крива бара”, каза една от живущите в селото.

В края на срещата кметът на общината, Маринела Николова, връчи плакет по случай златната сватба на семейство Анастасови, които на 14.07.1968 г. са сключили граждански брак.