Кметът и общинското ръководство на Козлодуй, проведоха третата си изнесена приемна, която се състоя в сградата на Кметството в с. Бутан. Срещата премина при голям интерес от страна на жителите на селото. Маринела Николова разказа за постигнатото през последната година и сподели, че през 2018-та Община Козлодуй е успяла да заплати стари задължения на кметството на стойност 32 000 лв.
„Тази година обявихме обществена поръчка за закупуване на 800 осветителни тела за подмяна на вече съществуващите по населените места, които до края на годината, трябва да се доставят в Общината. Предвиждаме догодина да монтираме новите осветителни тела във всички населени места в общината.”, каза още г-жа Николова. Кметът съобщи и за намеренията на ръководството да има видео наблюдение в цялата община, като този проект вече е задвижен.
Кметът на Бутан, г-н Ивайло Иванов, разказа за едни от големите проблеми, които притесняват, както него, така й живущите в с. Бутан, а именно: инфраструктурата, високата скорост, с която преминават превозните средства в центъра на селото, както и трудностите при почистване на гробищния парк, който през 2019 г. ще бъде заграден с ограда. Стана дума и за киносалона и за състоянието на цялата сграда, в която се помещава читалището. Жителите поставиха на вниманието на общинското ръководство честите нарушения на обществения ред, а именно – силната музика, която звучи денонощно в селото и пречи на всички.
На срещата бяха поставени проблеми като: необходимостта от нова обществена тоалетна в близост до Кметството, преминаването селскостопанските машини на зърнопроизводителите, необходимостта от почистване на канала, който преминава през центъра. За последното г-жа Николова обеща, че ако времето го позволява, ще бъде свършено до края на годината.
В заключение кметът на община Козлодуй каза: “Търсим варианти да кандидатстване по проекти, тъй като са ни необходими много средства за ремонти на пътищата и реновиране на сгради като читалището, детската градина, сградата на киното в Бутан. Според изчисления, направени от Министерството на финансите, Община Козлодуй е една от 19-те общини от общо 265 в България, които са в отлично финансово състояние. Това много ме радва, защото активната ни политика за събиране на стари задължения дава резултати. За 2018-та година имаме над 120% събираемост на част от приходите, тъй като сме вкарали в бюджета над 300 000 лева задължения, несъбирани предишни години. Тоест, това че сме в тази класация ни лишава от възможността да получим изравнителна субсидия, защото на принципа на солидарността ще бъдат подкрепени общини с по-слаби финансови резултати. Използвам възможността да благодаря на нашите съграждани, че са коректни данъкоплатци.” В края на срещата кметът връчи плакет за златната сватба на Дило и Добринка Дилови, които на 21.03.1968 г. са сключили граждански брак.  Петър и Ветка Владови (01.09.1968 г.) и Борис и Мария Колеви (07.11.1968 г.) Маринела Николова посети лично, за да ги приветства с кръглата годишнина.