Третата изнесена приемна на кмета и общинското ръководство се състоя  в Кметството в с. Бутан. Срещата се радваше на голям интерес от страна на жителите на селото. Кметът разказа за постигнатото през последната година и сподели, че Община Козлодуй е успяла да заплати стари задължения на кметството на стойност 32 000 лв. и така финансовото му състояние е стабилизирано. „Тази година обявихме обществена поръчка за закупуване на 800 осветителни тела за подмяна на вече съществуващите по населените места, които до края на годината, трябва да се доставят в Общината.”, каза още г-жа Николова. Кметът съобщи и за намеренията на ръководството да има видео наблюдение в цялата община, като този проект вече е задвижен.

Кметът на Бутан, г-н Ивайло Иванов, разказа за едни от големите проблеми, които притесняват, както него, така й живущите в с. Бутан, а именно: инфраструктурата, високата скорост, с която преминават превозните средства в центъра на селото, както и трудностите при почистване на гробищния парк, който през 2019 г. ще бъде заграден с ограда. Стана дума и за киносалона и за състоянието на цялата сграда, в която се помещава читалището. Жителите поставиха на вниманието на общинското ръководство честите нарушения на обществения ред, а именно – силната музика, която звучи денонощно в селото и пречи на всички.

На срещата бяха поставени проблеми като: необходимостта от нова обществена тоалетна в близост до Кметството, преминаването селскостопанските машини на зърнопроизводителите, необходимостта от почистване на канала, който преминава през центъра. За последното г-жа Николова обеща, че ако времето го позволява, ще бъде свършено до края на годината.

В заключени кметът на община Козлодуй каза: „Търсим варианти да кандидатстваме по проекти, тъй като ще са ни необходими много средства за ремонти на пътищата и реновиране на сгради. Според изчисления, направени от Министерството на финансите, Община Козлодуй е една от 19-те общини от общо 265 в България, които са в отлично финансово състояние. Имаме над 120% събираемост на данъците. Поради тази причина догодина няма да получим изравнителна субсидия.”