„Годината беше интензивна, изпълнена с много трудности, но и с много поводи за радост. Положените усилия и сериозните инвестиции в инфраструктура и образование създадоха имидж за нашия град. Благодарение на това, Враца се превръща в предпочитан партньор за различни чуждестранни инвеститори, които искат да реализират своите идеи тук. Нищо нямаше да бъде възможно, без подкрепата и градивната критика на всеки един врачанин. Началото бе поставено и с моя екип ще продължаваме да работим за още видими резултати!“ – с тези думи кметът Каменов се обърна към присъстващите на публичния отчет на третата година от управленския мандат.

Основните приоритети и постигнатите резултати, кметът на Община Враца представи чрез интерактивна презентация. В сферата на пътната инфраструктура за последната година са инвестирани близо 16 милиона лева, а броят на възстановените улици е близо 45. „Благодарение на подкрепата на правителството и одобрените проекти успяхме да асфалтираме голяма част от пътищата не само в града, но и в населените места. До края на мандата асфалтираните участъци ще са 100.“ – коментира Каменов и допълни, че вложените средства за ремонт на пътища в населените места от общината са над 360 000 лева.

В публичния отчет бе посочен сериозният напредък по проекта за Воден цикъл на Враца. „Смело можем да заявим, че Водният цикъл вече не е в града. Напълно завършен е  Етап 1, а за Етап 2 като предстои да бъде издаден Акт 16. Пречиствателната станция е въведена в експлоатация, всички отчуждителни процедури за довеждащия водопровод са приключени и предстои да бъде издадено разрешително за строеж.

В сферата на образованието бяха отчетени инвестиции в размер на близо 6,5 млн. лева, с които се въвеждат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив и вътрешен ремонт на четири детски градини, като същевременно се изгражда многофункционална спортна зала в СУ „Христо Ботев“, а в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ е напълно завършен ремонтът в учебния корпус и е обновена спортната зала. Успоредно с тези дейности е изградено изкуствено игрище в СУ „Козма Тричков“ и е извършен ремонт в ПЕГ „Йоан Екзарх“.

В областта на проектите, Каменов посочи, че към момента местната администрация изпълнява 20 проекта на стойност 157 милиона лева, санирани са още 16 блока, сградата на Община Враца и Градската концертна зала са обновени, а към момента е стартирал ремонтът на Централната пешеходна зона. „Радостната новина е, че имаме одобрен проект за нови 5 социални услуги, като предстои подписването на договор за над 2 милиона лева за още услуги за възрастни и хора в неравностойно положение.“- посочи още кметът.

В отчета за 2018 година бе определена като ключова по отношение на привличане на инвеститори. „В началото на годината започна изграждането на магазин на голяма верига. Вече сме и на финалната фаза в преговорите със сериозен немски инвеститор, който ще изгради завод с до 1 000 работни места. Нищо от това нямаше да бъде възможно, без положените усилия за обновяване на пътната инфраструктура.“ – каза Калин Каменов.

Градоначалникът отбеляза повишеното доверие към администрацията, като доказателство за това са подадените над 850 сигнала, от които близо 680 са разрешени от експертите на Община Враца.

Освен година на инвестиции и сериозни инфраструктурни проекти, в публичния отчет се отбеляза и ролята на общинските предприятия и звена. „Инспекторатът допринесе за това, Враца да е може би единственият град в страната, където да няма движещи се каруци с животинска тяга. Служителите на звеното провеждат акции и срещу нерегламентираните таксиметрови превози, както и срещу неизползваемите автомобили – като вече над 170 от тях са премахнати.“ – коментира Каменов и допълни, че преструктурирането на ОП „БКС“ е допринесло както за обновяването на машините, така и за адекватното справяне със зимните условия. 

Презентирайки нововъведенията, Каменов отбеляза и сериозния приход от Синята зона и репатриращия автомобил, като до октомври месец приходът на общинското предприятие е 540 000 лева. В сферата на културата и туризма  се отчита ръст на туристите и изключително голяма посещаемост на събития като Национален фолклорен „Леденика“, Ботеви дни и Врачанския есенен панаир. 

Като предизвикателства пред местната власт бяха посочени – изграждането на приют за кучета и тролейбусния транспорт. „Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен, като стъпка в тази посока ще предвидим средства в Бюджет 2019 година за довършването на общинския приют. Тролейбусният транспорт също е сериозно предизвикателство пред мен и моя екип, но вече имаме изготвено проектно предложение за дизелови автобуси, което ще бъде подадено до Фонд на фондовете“ – заяви Каменов.

Публичният отчет продължи с инвестициите в  областта на спорта, където Каменов посочи, че е Ботев Враца вече е в елита на българския футбол, с новоизграден сектор и ново осветление. „Освен средства за любимия на врачани отбор, успяхме да възстановим двете игрища в кварталите „Сениче“ и „Дъбника“ – коментира кметът и уточни, че  предстои внасянето в Министерски съвет на проект за реконструкция на Волейболната зала, чиято стойност е 1,2 милиона лева.

В края на своя отчет за третата година от мандат 2015-2019 година, Калин Каменов посочи, че с подкрепата на правителството и усърдната работа на експертите, броят на изпълнените обекти, на спечелените проекти и на асфалтираните улици след една година ще бъде много по-голям. „Благодаря ви за оказаната подкрепа, вярвам, че с общи усилия ще продължим да превръщаме Враца в един модерен европейски град“ – допълни кметът Калин Каменов.

На публичния отчет присъстваха още: председателят на Общинския съвет – Румен Антов, заместник-кметът Петя Долапчиева, главният архитект Чавдар Спасов, секретарят Нина Дакева, общински съветници, директори на детски и учебни заведения и институции и граждани.