Кметът Калин Каменов, министърът на околната среда и водите – Нено Димов и кметът на Община Мездра – Генади Събков подписаха договор за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци на стойност 4 400 662 лева. Партньор на местната администрация при реализирането на дейностите е Община Мездра.

С изграждането на подобен тип инсталация ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци в Регионалното депо във Враца. Новото съоръжение ще бъде разположено на площ от 101 915 кв.м., в местността „Шумака“, където се намира и действащото регионално депо. Капацитетът на компостиращата инсталация ще е до 8 000 тона на година.

В рамките на проекта ще бъде въведена система за разделно събиране на зелени отпадъци, като за целта ще бъдат закупени близо 580 контейнери и четири сметоизвозващи машини.

Общата стойност на проекта е 5 845 347 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 400 662 лв. Общините Враца и Мездра ще съфинансират проекта с 1 444 684 лв.