Днес – 31 юли, след 20:30 часа, специализирани екипи на „ДДД Груп Дезинфекционна станция“ ООД ще обработват извънредно тревни площи и райони в града против комари.

Допълнителните зони, които ще бъдат третирани са: Спортен комплекс „Христо Ботев“, комплекс „Вестителят“- парк Хижата и алеите, парковете при площад „Руски“ и ДНА, ж.к „Дъбника“, около игрището в кв. 72, ул. „Братя Миладинови“, „Медковско дере“, „Крайречен булевард“, ж.к. „Сениче“, кварталите „Бистрец“ и „Кулата“, както и всички обществени зелени площи, детски площадки, паркове, градини и спортни площадки.

Същевременно от Регионална здравна инспекция – Враца предлагат превантивни мерки с цел предотвратяване размножаването и паразитирането на комарите и кърлежите. Сред указанията от Инспекцията са – почистването на домакинството и двора от изоставени вещи, способни да задържат количества вода, пресушаване на малки канали, използването на светлинни, химични и физични капани против насекоми, както и употребата на предпазни средства като репеленти, лосиони и спрейове.