На 21 ноември Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията за деца и младежи – етап 2“. В тази връзка, от 12.30 часа заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на Община Враца Калин Каменов ще присъстват на церемония „Първа копка“ по изграждането на Център за настаняване от семеен тип по проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ж. к. „Металург“, междублоковото пространство при ул. „Димчо Дебелянов“).

Изграждането на социална инфраструктура е етап от реалното създаване на нови, алтернативни социални услуги за деца, изпаднали в нужда от подкрепа. По процедура на ОПРЧР предстои финансирането на наемането и издръжката на персонал в новата услуга, закупуване на оборудване и други допълващи дейности.

От 14.00 часа в Концертната зала на Враца на адрес: ул. „Стефанаки Савов“ №6 ще се проведе концерт, част от кампанията „Мисията е възможна“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който е част от националната кампания за популяризиране на постигнатото в процеса на деинституционализация на децата в България. С песни, танци и разкази от първо лице, деца и младежи, преминали през социални институции и услуги, ще разкажат за предизвикателствата, пред които са се изправили, и помощта, която са получили в социалните услуги. Деца с увреждания, които живеят в биологичните си семейства, ще покажат на сцената, че всеки има талант, който може да развие.

Преди концерта, във фоайето пред залата ще се проведе благотворителна изложба-базар на изделия, изработени от потребителите на социални услуги и специализирани институции във Враца.

Снимката е илюстративна.