От началото на месец ноември Община Берковица въведе нова услуга за гражданите на гр. Берковица за изнасяне на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете. Всеки гражданин на гр. Берковица /с изключение на живущите в съставните селища/, който желае да се освободи от строителни и едрогабаритни отпадъци трябва да подаде заявка за извозване на тел.0953/88374 или в администрацията: ул. „А. Страшимиров“ № 2 /третия етаж на пожарната/. Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували, а едрогабаритните отпадъци – приведени във вид, удобен за товарене като количеството на отпадъка не трябва да надвишава 2,5 куб.м. – 30 лв. за един курс. Не се допуска смесването на различните видове отпадъци. В деня и часа на извозването отпадъците трябва да бъдат изнесени от дворното място на тротоара. Извозването се осъществява в интервала: от 07.30 до 16.00 ч. за дните от понеделник до петък /включително/. Общинско мероприятие „Комунални дейности“ като изпълнител на заявката проверява адрес, естеството на отпадъците, вида, в които са подготвени за извозване и уточнява сумата за заплащане. ЗАБРАНЕНО Е изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци в и до контейнерите за битови отпадъци! При неспазване на тези изисквания, отпадъците няма да бъдат извозени и отговорността за третирането и транспортирането им носи стопанинът. Нарушителите се наказват с 300 лв. глоба.

Община Берковица след като почисти локални сметища в града постави табели, с които се забранява изхвърлянето на битови и други видове отпадъци. Такива са поставени на улиците „Калето“ и „Рила“, „Асен Златарев“ и „Тракия“, „Шабовица“ и „Ком“. Табела ще бъде поставена и при ДГ „Пролетна дъга“ след като бъде почистен терена.