До 4 години 3500 домакинства в Монтана преминават на екологично отопление. Община Монтана ще изпълнява мерки за подобряване чистотата на въздуха по две европейски програми – LIFE, и „Околна среда”.

Заедно с още пет общини Монтана си партнира в проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Това са общините Бургас, София, Русе, Стара Загора и Велико Търново. Проектът се финансира по програма Life Action Grant 2017. Мерките по този проект ще дадат възможност за подпомагане на 500 домакинства в Монтана да преминат от отопление с дърва и въглища към отопление с газ.

Информацията бе изнесена на пресконференция за представяне на вече изготвената комплексна програма на община Монтана за подобряване качеството на атмосферния въздух по показатели на фини прахови частици 10 и полициклични ароматни въглеводороди. Целта  е чрез реализиране на набелязаните в стратегическия документ мерки  да се осигури здравословна среда за живот с висока степен на защита на околната среда, уточни кметът Златко Живков.

Мерките ще стартират още през следващата година, когато ще бъде задействана система за ранно предупреждение при замърсяване на въздуха. Това ще стане чрез две мобилни станции за измерване на вредните емисии в него. Информацията от тях ще бъде въвеждана системно  в национален информационен сайт, обясни зам.кметът Диман Георгиев – ръководител на проекта за изготвяне на комплексната програма.

Близо  97 на сто от замърсяването на въздуха в Монтана е причинено от битово отопление, обяви Яна Кирилова – представител на дружеството-изпълнител на проекта. Около 60 на сто от домакинствата в града се отопляват с твърдо гориво и въглища.

„Хората ще бъдат финансирани да преминат към по екологични източници на топлинна енергия като газ и пелети през следващите четири години”, уточни Георгиев.