Информационен ден с участието на членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие на област Враца, представители на бизнеса и директори на училища се проведе днес в Регионалното управление на образованието – Враца. Инициативата за провеждането на събитието е на областния управител Малина Николова и Галина Евденова – началник на РУО – Враца, за да се даде старт на процеса по реализиране на Държавния план-прием за учебната 2019/2020 г.

Основната информация, която беше представена пред участниците в информационния ден е свързана с политиките на Министерство на образованието и науката за Държавния план-прием и промените в нормативната уредба.

Фокус на събитието беше представянето на Областна пътна карта за планиране, организиране, утвърждаване и популяризиране на ДПП, където са разписани всички дейности, отговорни страни, участници и срокове, свързани с процеса по ДПП.

Областният управител откри събитието с насоки за работата на Комисията по заетост и акцентира на ролята на кметовете на общини за определяне на броя и вида на паралелките, които ще бъдат разкрити по професии и профили на територията на областта.

„Основните представители на териториалната и местна власт, които трябва да определят броя и вида на паралелките по професии и профили за завършващите основно образование ученици са Областната комисия по заетост и кметовете на общини. Те разполагат с водещите данни за приема – заявките на бизнеса и имат ресурса и капацитета за провеждането на регионалните и местни политики по образование. Техните ясни ангажименти и срокове за изпълнение на набора от дейности по приема са разписани в Областна пътна карта, която днес представяме. През този и следващия месец ще направим изнесени заседания на Комисията по заетост във всяка община, с участието на местния бизнес, за да вземем съвместно правилните решения“, сподели с участниците областният управител.

За участие в информационния ден във Враца бяха поканени и изразиха своите становища по представените политики, анализи, прогнози и Областната пътна карта областният управител на област Монтана – Росен Белчев и директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Монтана – Даниела Накова.