Кметът Калин Каменов бе официален гост на международен форум, организиран от Областна администрация –Враца. Публичното събитие е на тема „Нов поглед върху богатото културно наследство на Европа – културните връзки между България, Румъния и Словакия”. Инициативата е в изпълнение на дейностите по Работна програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

Форумът бе открит от областния управител Малина Николова, която посочи, че проявата се провежда в Европейската година на културното наследство. „Международната партньорска инициатива е трибуна за представяне пред обществеността на област Враца на богатото културно-историческо наследство на Румъния и Словакия чрез нашите дългогодишни приятели и партньори от Долж и Нитра.Уверена съм, че предстои реализация на бъдещи общи цели и много съвместни проекти“ – каза в словото си Малина Николова.

В инициативата участваха официални делегации от Окръжен съвет Долж, Република Румъния и Автономна област Нитра, Република Словакия, които чрез презентации представиха културно-историческото наследство на двете страни.