Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и областният управител Малина Николова посетиха обновената по ОП „Региони в растеж“ сграда на Професионалната агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в град Бяла Слатина. Проектът за цялостното модернизиране на образователната инфраструктура е на стойност 1 млн. 300 хил. лева. „Наша е ролята да подкрепяме училищата с допълнително финансиране, което миналата година въведохме за най-проблемните учебни заведения в малките и отдалечени населени места. Осигурени са допълнително средства за дейности за преодоляване на образователни трудности. Предстои догодина да бъдат увеличени парите за гимназиите и по-специално за професионалните гимназии с технически и аграрни специалности. Трябва да се отчете, че държавата работи заедно. Помагат ни кметовете и областният управител от област Враца“, заяви министър Вълчев.

По време на посещението, министър Вълчев, съвместно с областния управител Малина Николова проведе среща с кмета на община Бяла Слатина Иво Цветков и директорите на учебни и детски заведения. На нея се обсъдиха най-важните въпроси, свързани с образователната система.

Областният управител Малина Николова отправи благодарност към министъра на образованието и науката за финансовата подкрепа за училища и детски градини на територията на област Враца.

„Акцентът върху който работим, заедно с Регионалното управление на образованието е Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г. Създадохме пътна карта, с която по време на информационна среща определихме дейностите и сроковете по планирането, организирането и популяризирането на приема. От 26 до 30 ноември ще проведем срещи в общините, съвместно с РУО и Областната комисия  по заетост, която съгласува Държавния план-прием“, обяви Малина Николова.

Тя изрази увереност, че  кметовете на общините ще съдействат за определяне броя и вида на паралелките, професионалните направления и специалностите.

„За мен най-важно е да бъдем откровени с нашите ученици и да им даваме шанс, какъвто областта позволява. След тригодишни съвместни усилия ние вървим в правилната посока и днес имаме добри резултати.  Бизнесът доказа, че може да работи заедно с нас. Към този момент, на територията на областта превъзходството на ученици, записани в професионални паралелки е 66% към 34% в профилирани. Смятам, че това е един много сериозен резултат на база миналата година, когато 29% бяха ангажираните ученици в професионално образование. Този ръст трябва да стане устойчив“, заяви областният управител.

Министър Вълчев изрази удовлетвореност от работата на институциите в областта.

„Механизмът за приема след 7 клас, връзката с пазара на труда, тук в област Враца работи най-добре от всички области. Това е благодарение и на личната ангажираност на областния управител Малина Николова. За да ограничим процеса на намаляване на децата, трябва да задържим повече млади родители. Правилният начин е да направим образованието съответстващо на пазара на труда, да имаме по-активни и ангажирани работодатели“, заяви в края на срещата министър Вълчев.

По време на своята визита в област Враца, министърът на образованието и науката посети и ремонтираното със средства от бюджета на МОН училище в село Галиче.