Четвъртата работна среща „Източна социална мрежа” се проведе с участието на представители на социални служби и социални услуги от Видин-България, Зайчар-Сърбия и Калафат-Румъния. Форумът е организиран от Фондация „Подкрепа за реализация” – Видин, сдружение „Добро дърво” – Зайчар и със съдействието на Община Видин.

Заместник-кметът Венци Пасков приветства гостите и представи основните дейности в областта на социалната политика на Община Видин: „На територията са разкрити и функционират 22 социални услуги, 18 от тях се предоставят от неправителствени организации като външни доставчици.  Дейностите са свързани с възможности за общуване, предоставяне на медицински грижи, почасови услуги в домашна среда, консултиране по отношение на децата в риск, лицата с увреждания и възрастните хора. Важна част от нашата социална политика е участието и реализирането на проекти, финансирани по национални и европейски програми като: „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно положение”, „Топъл обяд”, „Устойчиво развитие на услугите за социално включване” и други” – каза Пасков. Той изрази удовлетворение от взаимодействието с всички партньори, както и от затвърждаване обмена на добри практики и работещи модели в областта на социалнта сфера.

Срещата продължи с предствяне дейността на всяка една от присъстващите организации и институции, както и възможности за реализиране на съвместни инициативи, участия с общи проекти в трите трансгранични региона.

Гостите посетиха и се запознаха с работата на доставчици на социални услуги в град Видин.