Да повишат мерките за биосигурност, а превозването на птици да бъде строго съобразено с всички нормативни изисквания и с лицензиран паспорт. За това областната дирекция на БАБХ е уведомила всички птицевъди на територията на областта. Строгите мерки се предприемат заради регистрираните случаи на птичи грип в страната.