От днес официално встъпва в длъжност новият заместник-кмет на Община Козлодуй – инж. Весела Вълкова. Тя ще отговаря за ресор строителство, инвестиции, обществени поръчки и управление на инвестиционни проекти за развитие на град Козлодуй. Николай Николов поема ресор благоустройство, чистота, сигурност, местни данъци и такси и хуманитарни дейности.

Г-жа Вълкова е завършила Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – гр.София, катедра „Пътно строителство”, магистър по „Строителство на транспортни съоръжения”. Продължава образованието си в свободния факултет към УАСГ със специалност „Мениджмънт и предприемачество в строителството”, а през 2009 година е международен стипендиант на испанската CYES в Политехнически университет – Валенсия, Испания. Там специализира „Управление на строителните фирми”.  В периода 2005-2006 година участва в изграждането на първият по рода си в България “Молл София”, както и на други търговски обекти, част от известна верига супермаркети. В периода 2006-2009 година г-жа Вълкова е работила като мениджър по качеството и ръководител „Строителна лаборатория” към един от водещите заводи за производство на стоманобетонови конструкции, собственост на българо-италиански консорциум. През 2009-2010 година инж. Вълкова участва в изграждането на последната сграда – „Ла Агора” от популярния „Град на науките и изкуствата” – обект на световноизвестния испански архитект Сантяго Калатрава във Валенсия. Градът на науките и изкуствата е футуристичен свят, който се състои от пет сгради, разположени на площ от 350 000 кв. м. Той е построен, за да отбележи началото на новото хилядолетие. Строителството му започва през 1994 година и в завършен вид включва Хемисфера (с Планетариум и Лазериум), Оранжерия, Океанариум (най-големия океанографски парк на открито в Европа), Дом на изкуството „Кралица София” (там се помещава операта на Валенсия) и „Агората”.

През последните осем години е била част от екипа за управление на строителството на един от водещите пътно-строителни холдинги в България, като е участвала в изграждането, реконструкция, рехабилитация и въвеждане в експлоатация редица големи инфраструктурни проекти, част от Републиканска пътна мрежа. В този период е участвала и в международен екип за ремонт и реконструкция на пречиствателната станция на гр.Мангалия, Румъния.

През последните пет години е била ръководител на офертен и производствено – технически отдел, специалист по обществени поръчки и сертифициране на строителни дейности при изпълнение на рехабилитация и реконструкция на инфраструктурни, хидротехнически и обекти от високо строителство, включително – по националните  програми за саниране на сгради. Инж. Весела Вълкова е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП, РК Враца. Тя е проектант с пълна проектантска правоспособност по части: Конструктивна на транспортни съоръжения, Пътна и организация и безопасност на движението. Участвала е в проектиране на ремонтни дейности по основни пътни артерии в Област Враца. Владее свободно английски и испански език, а на по-ниско ниво – немски език. На 35 години, семейна, с едно дете.