По покана на ръководството на средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бутан, здравният медиатор Калин Диков от Община Враца, проведе информационна беседа с учениците от десети клас по щекотлива тема „Превенция на ранните бракове – същност и нормативна уредба”. Заместник-директорът на школото Анелия Лалова сподели, че е нужно да се говори на учениците по тази толкова актуална тема за региона. Дори сподели, че зачестяват случаите на ранни съжителства. Здравният медиатор говори за превенцията и наблегна на законодателството, правния капацитет и изпълнението. Особено внимание бе отделено на наказателното право спрямо нарушителите. Учениците бяха завладяни от това да слушат внимателно, относно техните права, задължения и да осъзнаят осъдителните мерки които са записани в законите на страната. В края на беседата Калин Диков сподели какво е правено до сега и какво трябва да се направи и даде полезни съвети и изводи – „Основната задача в България трябва да бъде създаване на синергия между усилията на НПО и държавните институции и за въвеждане на всички нива публични политики, насочени специално към предотвратяване, разкриване и борба с вредните практики на ранните бракове”. Здравният медиатор сподели, че подобни срещи ще продължат с подрастващите с цел предотвратяване на ранните съжителства между непълнолетни.