Блок СМК, бившата сграда на полицията, две бунгала, част от сградата на администрацията са обектите, които вече са санирани по оперативна програма „Региони в растеж”. Преди дни се проведе заключителна пресконференция, на която се отчетоха резултатите от реализираните дейности.
„Това е вторият ни голям проект по енергийна ефективност, като ни предстои завършването на още един подобен. Мога да кажа, че се справихме добре и в срок, за което благодаря на екипа за добре свършената работа“, каза Людмил Ангелов – ръководител на проекта и директор дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности“.
Закриващата пресконференция се проведе в обновената заседателна зала на местната администрация, а на събитието присъстваха още зам. – кметът Николай Николов и представители на институции, сред които и Борислав Стоименов ръководител сектор „Енергийна ефективност“ в АЕЦ „Козлодуй”.
Санирането на сградите по проекта има за цел значително да намали разходите за отопление и осветление, освен че сградите вече изглеждат красиви и обновени. С ремонтните дейности обектите вече имат и удължен експлоатационен срок. Целевите групи по проекта са 39 служители в общинската администрация и социално слаби лица, които са наематели на отделни помещения.
Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй“ се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0078-C03. Продължителността му беше 26 месеца.
Общата стойност на проекта е 666 907.15 лева, от които средствата от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие са 548 171.09 лева, националното финансиране е 96 736.06 лева и собствено финансиране на община Козлодуй – 22 000 лева.