Кметът Калин Каменов откри семинар по проект EDU-LAB „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, посветен на разработването на концепции за нови учебни програми за целите на висшето образование.

„Успешното училище е това, което е ориентирано към професиите и бизнеса. Смятам, че реализацията на проекта ще помогне не само на бизнеса, но и на представителите на средните и висши училища в нашия регион да бъдат ориентирани правилно.“ С тези думи Каменов приветства участниците във форума.

Основен фокус на конференцията бяха предложенията от дискусиите между заинтересованите страни по отношение на възможни учебни програми и теми, съответстващи на необходимостите и предизвикателствата пред висшето образование на 21-ви век и начините за ефикасно подобряване на съществуващите такива, за да съответстват на потребностите на бизнеса и индустрията. Основните цели на проекта са свързани с подобряване  на професионалните възможности на младите хора от Дунавския регион.

Врачанският бизнес в лицето на фирмите „О.М.С. Салери Клон България“, „Холсим България“, „Ромтех 3ЕС“ и „Чех Пласт“ взе дейно участие в дискусията.

На събитието присъстваха още заместник-кметът Мария Попова, представители на партньорите – Българска стопанска камара, Техническия университет – София и община Враца. В конференцията участваха и представители на членуващи в Българска стопанска камара организации, включително Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Българска туристическа камара, Браншова организация „Охрана и сигурност“, Индустриален клъстер „Сигурност“, Българска камара на химическата промишленост, Асоциация „Екологичен инженеринг“, Фасилити мениджмънт асоциация, професионална гимназия „Хенри Форд“, Регионална стопанска камара – Враца, а също така и на други фирми и браншови организации от Северозападен район на планиране.