От днес до 14 ноември започва прием на заявления за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 400 лв.

Това информираха от Агенция “Социално подпомагане” (АСП).

Заявления-декларации ще се приемат през следващите две седмици включително в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес: лично, като се представя лична карта за справка, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната ДСП по настоящ адрес.

Към заявлението-декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи, посочват още от АСП.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 1 юли до 31 октомври т.г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лв. или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 1 ноември т.г. продължават да са регистрирани.

Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно, отбелязват от АСП.