„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на профилактика на водопроводната мрежа на 13, 14 и 15 ноември водата няма да е годна за пиене в следните населени места: Баница, Оходен, Голямо Пещене, Мало Пещене и Мраморен.