Петър Ганев-икономист

Какво се случва с заетостта в българските области?

Често търсим отговор на този въпрос, но невинаги гледаме голямата картина. Тук ще направим именно това, при това с една единствена графика.

На нея са представени минимумът и максимумът в коефициента на заетост на възрастовата група 15-64 години по области за периода 2003-2018 година.

Графиката на практика позволява да се види най-доброто и най-лошото представяне в заетостта за всяка област през последните 16 години, като отделно е отбелязано и нивото на заетост през последната 2018 година – областите са подредени именно спрямо заетостта си през изминалата година.

Какво показва графиката?

  • 18 области в страната постигат рекордна (или много близо до рекордната) заетост за последните 16 години през 2018 г. Всяка една от първите девет области по заетост през 2018 г. е на своето рекордно ниво. Областите, които имат най-висока заетост и пробиват границата от 75% са София (столица), София, Благоевград, Стара Загора и Пловдив[1];
  • 10 области в страната са под рекордната си заетост за последните 16 години през 2018 г. Четири от тях – Кърджали, Разград, Враца и Монтана, са на дъното по заетост през последната година. Като цяло 10 от 14-те области във втората половина по заетост през 2018 г. са северни области;

  • Най-високата постигана заетост от българска област в последните 16 години е 75,6% в София (столица) през 2018 г. Най-ниската заетост в този период е 42,2% във Видин през 2004 г. Макар и за голям период – цели 16 години, разликата между двата рекорда е шокиращ – цели 33,4 процентни пункта;
  • Само за 2018 г. разликата между връх и дъно – в случая София (столица) и Монтана, е цели 23,4 процентни пункта. Коефициентът на заетост (15-64 години) остава под 60-процентната граница в северозападните области Видин, Монтана и Враца, както и в областите Разград и Кърджали;

  • Макар традиционно Варна да има по-висока заетост от Бургас, в тези 16 години Бургас успява на два пъти да изпревари Варна – първо през 2012-2013 години и сега през 2018 г. Причината е, че в Бургас през 2018 г. се постига рекордна заетост – при това след 8 поредни години на постоянен ръст в заетостта, докато във Варна се редуват добри и лоши години и в момента заетостта е с една идея под рекордните нива от 2015 г.;
  • Интересно е, че при някои от добрите примери от последните години – например областите Смолян и Пловдив, които имат както висока заетост, така и солиден ръст през последните години, растежът на практика спира през 2018 г. Рекордната заетост в някои области очевидно вече достига нива, които много трудно ще се надхвърлят.

Всичко казано дотук ясно показва големите различия между областите в страната.

Дори и всички да достигнат своите рекордни нива, разликите отново биха били чувствителни. Лошата новина е, че тези на дъното изпитват трудности и през последните години, като не успяват да достигнат своя максимум.

Най-добрите пък са по-скоро на рекордните си нива, но някои от тях вече стигат своя потенциал, тоест не могат да активират допълнително работна сила. Парадоксално, но в рекордната година за заетостта в страната, проблемите на пазара на труда у нас остават ясно видими.

 


[1] Коефициентът на заетост в област Пловдив през 2018 г. е 69.9%, но спрямо данните от последните две години областта е по-скоро в групата на тези, достигнали границата от 70% коефициент на заетост.

Анализът е на Петър Ганев и е публикуван тук