Вносът на еднократни електронни цигари нараства значително през 2021 г. и представлява 50% от общия внос в категорията на е-продуктите за пушене

Анализ на Агенция „Митници“ за периода 2019-2021 г. установи избягване на заплащането на мита и ДДС в размер на 1 милион лева при вноса на електронни цигари за еднократна употреба.

До неначислените данъци се стига след като голяма част от вноса на еднократни електронни цигари (т.нар. електронни наргилета, вейпове) е деклариран от вносителите с неправилен тарифен код, което води до начисляване на мито с по-нисък процент и съответно заплащане на по-малка стойност на мито и ДДС при внос.

Констатациите са част от анализ, извършен от възстановената през юли 2021 г. дирекция „Последващ контрол“, която има за задача да извършва последващи оценки на търговски операции с оглед елементите на облагане.

Като неправилно класирани са установени продукти на стойност 28 млн. лв.

Спрямо общия внос на е-цигари и течности

еднократните електронни цигари представляват близо 50% от внесените стоки.

За тях са заплатени мита по ставка 3,7% в размер на около 1 млн. лева и ДДС при внос в размер на 5,8 млн. лева.

Анализът обаче показва, че при вноса на еднократни електронни цигари трябва да се използва по-висока ставка за митото – 6,5%.

Така, въз основа на разликата от 2,8% между двете ставки, следва да бъдат начислени и досъбрани още над 746 000 лева от мита и 178 000 лева ДДС от внос или общо 977 000 лева данъци.

По-ниският процент мито е свързан с посочването на неправилна тарифна позиция в митническите декларации.

Според европейските митнически правила стоките се класират съгласно компонентата, която придава основния характер на продукта.

В случая с електронните цигари за еднократна употреба, това е течността за пушене, тъй като самото устройство не подлежи на повторно използване и на презареждане, а след изчерпване на батерията и течността се превръща в отпадък.

За разлика от тях, устройствата за многократна употреба се презареждат и допълват с течност, като могат да бъдат внасяни и предлагани за продажба отделно от течността за пушене.

Заключенията от анализа на дирекция „Последващ контрол“ показват, че еднократните електронни цигари следва да бъдат облагани с мито 6,5%, а не с 3,7% – с каквато ставка се облагат устройствата за многократна употреба.

Въпреки това голям брой от вносителите са декларирали еднократните електронни цигари в тарифната позиция с по-ниска ставка.

Като пряк резултат от анализа са предприети конкретни действия в няколко насоки. Териториалните дирекции са започнали проверки на икономически оператори по реда на последващия контрол.

Ще се проверяват митнически декларации, за които с анализа е установено неправилно тарифно класиране, с цел досъбиране на общо 977 000 лева неначислени мито и ДДС при внос на електронни цигари за еднократна употреба.

Най-голям брой проверки ще бъдат извършени в ТД Митница София поради големия брой пратки, пристигнали с въздушен транспорт.

Наред с това, с цел еднозначното определяне на митото, както и събиране на по-детайлна статистическа информация, от началото на 2022 г. са въведени промени в тарифните кодове за такъв род продукти както на европейско, така и на национално ниво.

В митническата декларация вече ще се вписва и количеството течност за пушене в „милилитри“ без значение дали става дума за еднократни електронни цигари, пълнители или течности в други разфасовки.

Повод за анализа на Агенция „Митници“ е нарастващата популярност на е-цигарите и продуктите за тях (с или без никотин).

Установен е значителен ръст на вноса на електронни цигари за многократна употреба, течности за пушене и еднократни електронни цигари (електронни наргилета). Увеличава се и броят на фирмите-вносители, като през 2021 г. те са над 1300.

Нараства и митническата стойност от малко над 7 млн. лева общо за предшестващите две години до близо 47 млн. лева само за 2021 г. Най-голям обем от продуктите пристигат от Китай, Хонконг и Великобритания.