Категорично трябва да се инвестира в учители и в училища, за да се отговори на предизвикателството на цифровата трансформация, сподели Татяна Василева, директор на Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ във Враца.

По време на дискусията за цифровата дигитализация и бъдещето на устойчивите дигитални общества в пресклуба на БТА, тя направи три предложения, за които да се намери целево финансиране, за да може да се отговори на очакванията на младите хора и на променящото се дигитално общество. Според г-жа Василева, трябва да се промени езикът, на който говорим с младите хора, като той стане разбираем за тях. Необходимо е да се финансират ефективни информационни кампании на разбираем език, “агресивни” и масирани, за да стигнат до всички.

Необходимо е да има проект или програма, която да обучава учителите в тази област, както и достойно заплащане за младите преподаватели. “Какво като имаме технологично училище, какво като 90 на сто от класните стаи във врачанската математическа гимназия имат сензорни екрани вместо учебни дъски, но учителите ги няма.”, допълни Василева. Тя обясни, че все повече учители се пенсионират, а качественото обучение на нови преподаватели е тежък процес.

“Младите хора предпочитат добре платена креативна професия в динамична среда. Трябва да намерим начин, високо подготвени IT-специалисти да влязат поне за два часа в училище”, допълни Василева. Трето й предложение е свързано с финансирането на ефективното дуално обучението в сектора. “Ако това не се направи, то ще остане само на книга”, каза тя.

Началникът на Регионалното управление на образованието във Враца Лорета Колева подкрепи колежката си. Тя призна, че през последните две години е изминат дълъг път във възприемането на дигиталното образование, но не са постигнати значими резултати. Учители срещат затруднения и не преподават по начин, който очакват младите хора, за да формират умения и компетентности. Тя отбеляза, че средната възраст на преподавателите в областта е 55 години и въпреки че ученето продължава цял живот, това е проблем.

Дискусията за цифровата трансформация и за предизвикателствата пред устойчивите дигитални общества, която се състоя днес във Враца, се организира в рамките на инциативата “Българските гласове за Европа” на БТА с подкрепата на Европейския парламент.