През месец ноември 2020 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 184 заявителски материала, при 248 преписки за същия период на 2019 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 122, спрямо 200 за същия период на предходната година.

Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 39 %. 

През ноември 2020 г., спрямо ноември 2019 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Роман – с 77,8%, РУ Оряхово–  с 52,4%, РУ Козлодуй – с 40 %, РУ Враца – с 38% , РУ Мездра –  с 20,8% и РУ Бяла Слатина – с 10,7%.  

По видове престъпления, през ноември 2020 спрямо ноември 2019 г., състоянието е следното:  

Престъпленията против собствеността – бележат намаление с около 57,3 % в сравнение с месец ноември 2019 год. Регистрираните престъпления за месец ноември 2020 г. са 41, при 96 през ноември 2019 г. 

Престъпленията против личността – бележат равен брой. Регистрирани са по 12 престъпления за месец ноември 2020 г. и за ноември 2019 г. 

Грабежи –регистрирани са 2 грабежа за месец ноември 2020 г., срещу  6 регистрирани за месец ноември 2019 г. 

Кражби – намаление с 56,5 %. Регистрираните кражби за ноември 2020 г. са 30, срещу 69 за ноември 2019 г. 

Измами – регистрирани са 2 измами за месец ноември 2020 г., срещу  1 регистрирана за месец ноември 2019 г. 

 Умишлени убийства – Няма регистрирани престъпления за месец ноември 2020 г. , срещу 1 регистрирано да същия период на 2019 г.

 Посегателства спрямо МПС – Няма регистрирани престъпления за месец ноември 2020 г. срещу 2 регистрирани за същия период на 2019 г. 

Палежи – 5 регистрирани за ноември 2020 г. срещу 6 – за ноември 2019 г.

Наркотици – регистрирани са 12 бр. за месец ноември 2020 г. срещу 8 бр. за същия период на 2019 г. 

При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината до 30.11.2020 г. са регистрирани 91 заявителски материала и са образувани 15 досъдебни производства. Съставени са 46 акта за установени административни нарушения. Иззети са 130 566 къса цигари без български акцизен бандерол, 774 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол и 946 л алкохол без български акцизен бандерол и 500 л дизелово гориво.

Съгласно данните, през м. ноември 2020 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 75 единици,  при 123 единици, отчетени през ноември 2019 г. 

През месец ноември 2020 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 48 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 591.