Мерки за опазване на земеделската реколта в региона от престъпни посегателства и пожари предприемат видинските полицаи и огнеборци. Част от дейностите ще се осъществяват в координация с местната власт, с частните охранителни фирми и звената за самоохрана.

Планирани са срещи с кметовете, председателите на земеделски кооперации, управителите на фирми и земеделски производители за уточняване на механизмите за обмен на информация и засилване на бдителността при охраната на селскостопанската продукция.

През целия земеделски сезон регулярно ще се провеждат специализирани полицейски операции и проверки с цел предотвратяване на кражби и разкриване на евентуално извършени посегателства. При необходимост ще се включват и екипи на жандармерията. Планира се полицейско присъствие в райони с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция.

Служителите на МВР ще извършват и съвместни проверки с представители на други държавни контролни органи – Министерство на земеделието, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция по горите, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата и НАП.

Контролът на пътното движение в селскостопанските райони ще бъде активизиран. Пътните полицаи ще извършват системни проверки на МПС, транспортиращи селскостопанска продукция за техническа изправност, наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, преминат технически преглед и противопожарно оборудване.

Спазването на правилата за пожарна безопасност минимизира рисковете от пожари в земеделския и горския фонд, посочват от РДПБЗН-Видин и напомнят забраната за палене на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци извън определените за това площадки.