25 пожара са възникнали на територията на СЗДП от началото на 2023 година.

Общата засегната площ с опожарена растителност е 1 854 дка, от които над 1 200 дка са широколистни гори, 417 са иглолистни дървета и 235 дка са изгорелите треви и незалесен площи. Всички пожари са низови.

За периода са регистрирани най-много пожари, с най-голяма засегната площ, в горските територии на ДГС-Лесидрен (673 дка) и в ДГС-Мездра (376 дка). Там огнената стихия е бушувала по 5 пъти от началото на годината.

По четири случая на опожаряване са възникнали на територията на ДГС-Ловеч и ДГС-Чипровци, три пожара са потушени на територията на ДГС-Враца, два пожара са регистрирани в ДГС Плевен и по един пожар – в ДГС Видин и ДГС-Ботевград.

Причините за възникването им е небрежност, като в 14 от случаите те са в следствие от опожаряване на стърнища, 5 пожара са възникнали след опожаряване на пасбища и в 6 от случаите причините са неизвестни.

В гасенето на горските пожари са участвали 67 горски служители, 74 пожарникари и 7 доброволци.

За сравнение през същия период на миналата 2022г броят на пожарите е бил 76, като засегнатата площ е била близо 15 000 дка. Поради обилните валежи през пролетно-летния период на настоящата година, пожарите са с 51 по-малко от миналогодишното първо шестмесечие.